گیج های وکیوم

شرکت صنایع وکیوم آسیا اولین و تنها  تولید کننده گیج وکیوم با دقت ۰٫۰۰۰۱(۱X10E-4) میلی با ر در ایران می باشد.
و قادر به تامین کلیه گیج ها وکیوم با هر برندی در ایران می باشد.

گیج وکیوم

۱- VACUUM GAUGE 972B MKS
تأمین و واردات و فروش vacuum gauge سری ۹۷۲b از برند mks که ترکیبی از دو سنسور میکروپیرانی و کاتد سرد می باشد. پوشش سطح وسیعی از خلا ( از اتمسفر تا ۵×۱۰^-۱۰) موجب کارآمد بودن این فشار سنج برای تمام کاربردهای خلا شده است.

گیج وکیوم

۲- فشار سنج خلأ پیرانی سری  TTR100 LEYBOLD
تأمین، واردات و فروش فشار سنج خلأ پیرانی سری TTR100 تولید بند لیبولد (leybold) آلمان که بازه وسیعی از فشار خلأ را ( از ۱۵۰۰  تا ۴-^۵×۱۰ میلی بار) اندازه گیری می کند. فشار سنج های خلا TTR100  از نوع  فشار سنج های پیرانی است که براساس رسانایی گرمایی عمل می‌کند.

گیج وکیوم

۳- فشار سنج میکروپیرانی ۹۲۵ MKS
تأمین، واردات و فروش فشار سنج خلأ سری ۹۲۵ تولید شده توسط برند MKS آمریکا که بر اساس تکنولوژی میکرو پیرانی ساخته شده است. بازه اندازه گیری این فشار سنج خلأ از ۱۰e-5 torr تا اتمسفر میباشد و برای مصارف خلأ عمومی مناسب می باشد.

 

۴- فشار سنج های خلأ بازه گسترده سری WRG
تأمین، واردات و فروش گیج خلأ سری WRG که توسط برند ادوارد انگلستان تولید شده است این گیج از نوع فشار سنج های بازه گسترده (wide rang) بوده و بازه وسیعی از فشار خلأ (اتمسفر تا ۹-^۱۰ میلی بار) را اندازه گیری می کند.

گیج های وکیوم

۵- فشارسنج خلا ترکیبی BPG
تأمین، واردات و فروش گیج های خلأ ترکیبی BPG 353-500 تولید برند اینفیکون (Inficon) باساختار ترکیبی. این گیج بازه وسیعی از خلاء ( ۵e-10 میلی بار تا اتمسفر)را در بر می گیرد و در اکثر کاربرد های خلاء قابل استفاده می باشد.

گیج های وکیوم

۶- فشارسنج خلا پیرانی مدل PSG5
گیج فشار پیرانی PSG 350-060 تولید برند اینفیکون( inficon) آلمان بوده و اساس عملکرد آن بر پایه سنسور پیرانی (pirani) می باشد. این ترنسدیوسر (Pirani gauges) برای فشار سنجی خلاء در بازه ۵e-4 میلی بار تا اتمسفر مناسب بوده و در کاربرد های عمومی خلاء مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گیج های وکیوم

۷- گیج خلأ پیرانی سری TTR91 LEYBOLD
فشار سنج های خلأ سری TTR91 تولید برند لیبولد( Leybold) آلمان بوده و مطابق اصول تکنولوژی پیرانی ساخته شده است.  ترنسمیتر TTR91 بازه وسیعی از فشار خلأ ( از اتمسفر تا ۴-^۵×۱۰ میلی بار) را پوشش داده و برای کاربرد های معمول خلأ مناسب است.

 

۸- گیج فشار خلأ پیرانی سری APG100
گیج های فشار خلأ سری APG100 تولید برند ادوارد و از نوع پیرانی است، در دو مدل APG100-XM و APG100-XLC و در استاندارد های فلنج NW و CF در دهانه های ۱۶ و ۲۵ میلی متری ساخته شده است. این گیج ها بازه وسیعی از خلأ ( از اتمسفر  تا ۴-^۱۰ میلی بار) را پوشش می دهد.

 

۹- گیج های فشار خلأ کاتد سرد AIM
تأمین، واردات و فروش گیج های فشار خلأ AIM تولید برند ادوارد انگلستان با تکنولوژی مگنترون معکوس شده ( کاتد سرد) . گیج های خلا AIM بازه وسیعی از خلأ های بالا را ( ۹-^۱۰——۲-^۱۰ میلی بار) پوشش می دهد و در مدل های , AIM-XL AIM-X و در استاندارد های فلنج CF و NW در دهانه های ۱۶ , ۲۵ تولید شده است.

 

۱۰- گیج وکیوم (VACUUM GAUGE) پیرانی سری APG
تأمین ، واردات و فروش گیج های وکیوم سری APG تولید برند ادوارد با تکنولوژی پیرانی. این سری از گیج های وکیوم در مدل های APG-M ، APG-MP و APG-L ساخته شده است و بازه وسیعی از فشار وکیوم ( از اتمسفر تا ۴-^۱۰ میلی بار) را پوشش می دهد.

 

۱۱- گیج های وکیوم آنالوگ تک کاناله و دو کاناله تولید شرکت وکیوم آسیا

 

۱۲- انواع گیج های وکیوم عقربه ای خارجی با هر دقتی که لازم باشد.
 
گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

گیج پمپ وکیوم

تعمیر گیج وکیوم عقربه ای ، تعمیر گیج وکیوم دیجیتال ، تعمیر گیج وکیوم نسبی ، تعمیر گیج وکیوم مطلق ، تعمیر گیج وکیوم جیوه ای ، تعمیر گیج وکیوم میلی بار ، تعمیر گیج وکیوم میلی متر جیوه ، تعمیر گیج وکیوم اینچ جیوه ، تعمیر گیج وکیوم مدرج ، تعمیر گیج وکیوم فشار ، تعمیر گیج وکیوم خلاء ، تعمیر گیج وکیوم دستی ، تعمیر گیج وکیوم کوچک ، تعمیر گیج وکیوم ارزان ، تعمیر گیج وکیوم دقیق ، تعمیر گیج وکیوم ، تعمیر گیج وکیوم پیرانی ، تعمیر گیج وکیوم استیل ، تعمیر گیج وکیوم ۲ ساعت ، تعمیر گیج وکیوم ۶ ساعت ، تعمیر گیج بارومتریک ، تعمیر گیج وکیوم بارومتریک ، تعمیر گیج وکیوم اتمسفریک ، تعمیر گیج ادواردز ، تعمیر گیج فایفر ، تعمیر گیج لیبولد ، تعمیر گیج وکیوم بوش ، تعمیر گیج وکیوم برند ، تعمیر گیج وکیوم برقی ، تعمیر گیج وکیوم DC ، تعمیر گیج وکیوم باتری ، تعمیر گیج وکیوم خارجی ، تعمیر گیج وکیوم ایرانی ، تعمیر خلاء سنج ، تعمیر فشارسنج وکیوم ، تعمیر سنسور وکیوم ، تعمیر سنسور خلاء