هواده سوپر اسپلش

هواده سوپر اسپلش

هواده سوپر اسپلش دستگاهي با قدرت هواده2.5 برابر اسپلشهاي معمولي كه بصورت فواره اي هوادهي را انجام مي دهد.
مزاياي سوپر اسپلش
پاشش آب با قطر 4.5 و ارتفاع 1.5 متر
ظرفيت هوادهي 2.5 برابر اسپلش معمولي
كاهش مصرف برق در هوادهي
اختلاط آب مناسب در استخرهاي پرورش
داراي محافظ موتور براي جلوگيري از برخورد ماهيان با پروانه
داراي الكترو موتو استيل اروپايي
امكان نصب كندآكتور جهت استفاده در استخرهاي پرورش

Leave a Comment