دمنده های جابجایی مثبت یا روتس بلوئرکه اغلب “دمنده های PD” نامیده می شوند

دمنده های جابجایی مثبت یا روتس بلوئرکه اغلب “دمنده های PD” نامیده می شوند

، برای انتقال هوا از طریق طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی مانند مواد شیمیایی ، کشاورزی ، حمل و نقل فله و موارد دیگر استفاده می شوند. انتخاب دمنده های جابجایی مثبت ساخته شده توسط گاردنر دنور هیچ کس نیست و شامل موارد زیر است: دمنده های مستقیم دو لوب دمنده های سه لوب مستقیم دمنده های سه لوب پیچ خورده دمنده های مارپیچی مارپیچی بسته های دمنده مهم نیست که آیا شغل شما به دمنده های منفرد یا بسته های دمنده احتیاج دارد ، گاردنر دنور فناوری مورد نیاز شما را دارد. از نام افسانه ای Sutorbilt ما گرفته تا Duroflow ناهموار و قابل اعتماد و تا Cycloblower برتر ، گاردنر دنور بهترین انتخاب دمنده مثبت جابجایی و فناوری را در صنعت دارد.

Leave a Comment