تعمیر بلوئر ساید چنل (Repair blower side chanel)

یک دمنده کانال جانبی هوا یا گاز را با چرخاندن یک فن با پره های متعدد از طریق یک خانه پمپ کوچک باریک با سرعت بالا منتقل می کند. فشار در کانال توسط یک جریان آشفته در کانال شعاعی تشدید می شود. … این موتور با اجزای مختلف دیگر دمنده کانال جانبی مونتاژ می شود.
از دمنده های جانبی می توان برای تولید هوای خلاء و انفجار استفاده کرد.
دمنده های جانبی بر اساس اصل ضربه کار می کنند. این بدان معنی است که انرژی جنبشی از پروانه چرخان به محیط پمپاژ منتقل شده و به فشار تبدیل می شود. … محیط پمپاژ مکیده شده ، در کانال کناری فشرده شده و پس از یک دور به مرحله دوم منتقل می شود.