لیست قیمت روغن های وکیوم (شرکت صنایع وکیوم آسیا)

ردی
تیپ روغن سازنده 1 لیتر 5 لیتر 20 لیتر کاربرد
 1LVO 100آلمان / Germanyتماس / Callتماس / Callتماس / Call
کلیه پمپ های وکیوم روغنی و خارجی
 2LVO 200آلمان / Germanyتماس / Callتماس / Callتماس / Call
کلیه پمپ های وکیوم ایرانی و خارجی
 
3Edwardsانگلیس / United Kingdomتماس / Callتماس / Callتماس / Callکلیه پمپ های وکیوم ایرانی و خارجی
4DC 704 آمریکا / USتماس / Callتماس / Callتماس / Callپمپ های وکیوم دیفیوژن
5DC 705 آمریکا / USتماس / Callتماس / Callتماس / Callپمپ های وکیوم دیفیوژن
6PremiumRobin Air—- 4Litr کلیه پمپ های وکیوم روغنی و خارجی

 

نقش روغن وکیوم در پمپ:

    • روان‌کاری قطعات دوار مکانیکی شامل: روتور، تیغه‌ها،….

دلیل ایجاد خلاء بالا در پمپ‌های وکیوم روغنی دو عامل است :
الف- تلرانس بسیار کم بین قطعات ثابت و دوار در پمپ وکیوم روغنی (روتاری وین)
ب- روغن فاصله بسیار کم بین قطعات را پر نموده و اجازه درگیری مکانیکی را هنگام دوران قطعات نمی‌دهد.

    • روغن باعث پرشدن فضای خالی بین قطعات شده و نوعی آببندی انجام می‌دهد و جلوی ورود هوا را در بین قطعات می‌گیرد.

روغن باعث جذب و انتقال گرما ناشی از توان مصرفی و سایش قطعات شده و سپس گرمای جذب شده در داخل محفظه سپراتور به محیط انتقال پیدا می‌کند.

    • افزایش خلأ در پمپ‌های روغنی

چون فشار بخار روغن بالاتر از آب است (نقطه جوش و بخار شدن) به همین دلیل با روغن می‌توان خلأ (مکش) خیلی خوب (〖10〗^(-4)) میلی‌بار رسید. (در صورتی که روغن وکیوم استاندارد باشد نه روغن‌های صنعتی دیگر)

    • جدا پذیری آب از روغن

در صورتی که از روغن وکیوم استاندارد استفاده شود بخار آب موجود در محیط یا مدار مصرف ، وقتی وارد پمپ می‌شود به راحتی می توان از طریق شیر گاز بالاست آب را از روغن جدا نمود. (بشرطی که روغن استفاده شده مناسب باشد).
روغن‌های صنعتی و تقلبی این جداپذیری را نداشته، در نتیجه بخار آب در یک سیکل بسته به همراه روغن در پمپ به گردش درآمده و پمپ به خلأ مناسبی نخواهد رسید باعث طول عمر پمپ بسیار کوتاه خواهد بود.
وقتی بخار آب به درستی از روغن جدا نشده و به خارج پمپ منتقل نگردد،خود بخار که بصورت گاز می باشد ایجاد حجم نموده پمپ بجای تخلیه مدار، بخار موجود در سیلندر خود را تخلیه کرده در نتیجه مدار به فشار مطلوب نخواهد رسید.

به محض مشاهده تغیرات نسبت به تعویض آن اقدام شود.
روغن پمپ باید بصورت مرتب از نظر سطح (مقدار)،رنگ وکف آلود بودن کنترل شود.

روغن های تقلبی و صنعتی باعث خرابی کلیه کاسه نمد ها،اورینک ها ،تیغه هاوفیلترهای پمپ می گردد.

در صورت کنترل و تعویض بموقع روغن وکیوم،پمپ شما سال ها بدون اشکال به کار مداوم خود می تواند ادامه دهد.

یکی از علل خروج دود از خروجی(اگزوز) پمپ وکیوم نامناسب بودن روغن آن است.

هر روغنی ،روغن وکیوم نیست.

وکیوم هم مثل ماشین سواری یک ماشین است .هنگام خرید روغن برای موتور ماشین خود سعی می کنید از بهترین و با دوام ترین اسفاده کنید .برای پمپ وکیوم خود نیز بهترین روغن را تهیه نموده از اصل بودن آن مطمئن شوید.