گیربکس ها

هدف از گیربکس افزایش یا کاهش سرعت است.

در نتیجه خروجی گشتاور معکوس عملکرد سرعت خواهد بود. اگر درایو محصور یک کاهنده سرعت باشد (سرعت خروجی کمتر از سرعت ورودی است) ، گشتاور خروجی افزایش می یابد. اگر سرعت درایو افزایش یابد ، گشتاور خروجی کاهش می یابد.

3 نوع گیربکس:

  • دستی
  • اتوماتیک
  • CVT

اصطلاح گیربکس

به درستی به کل پیشرانه ، از جمله کلاچ ، گیربکس ، محور محور (برای خودروهای دیفرانسیل عقب) ، دیفرانسیل و محورهای محرک نهایی اشاره دارد. در آمریکا این واژه گاهی در گفتارهای معمولی برای اشاره بیشتر به گیربکس به تنهایی استفاده می شود و استفاده دقیق از آن متفاوت است.
اما در حالی که گیربکس ها گشتاور را چند برابر می کنند  سرعت را کاهش می دهند. 

این رابطه معکوس بین سرعت و گشتاور بدین معناست که فقط می توان قبل از این که موتور نتواند گشتاور مورد نیاز را ارائه دهد (حتی در ضرب در نسبت دنده) سرعت را به مقدار معینی افزایش دهیم.

مرکز تخصصی تعمیرات پمپ (MTTP)

تعمیر و اورهال کلیه پمپ ها  با ما تماس بگیرید.