بررسی اجمالی تعمیرات پمپ وکیوم (خلاء) Rotary Vane Vacuum Pump Repair

بررسی اجمالی تعمیرات پمپ وکیوم (خلاء) Rotary Vane Vacuum Pump Repair
https://repairspump.com
021-66791775
021-66791776
شرکت صنایع وکیوم آسیا بیش از 32 سال است که در زمینه تعمیر و سرویس پمپ خلاء روتاری روغنی( پره ای) تخصص دارد.
ما تمام مارک های اصلی پمپ های ارسال شده از سراسر ایران  را تعمیر می کنیم.
ما تجهیزات شما را برای مطابقت یا بیش از مشخصات نصب شده ، پوشش داده شده با ضمانت یک ساله منحصر به فرد خود ، تعمیر خواهیم کرد.
پمپ پره دوار شما توسط تکنسین های آموزش دیده کارخانه ما بررسی می شود ، تمام جنبه های عملکرد پمپ خلا را شامل می شود ،
از جمله: دما ، نشتی ، واشر ، پره ها ، روتور ، شافت ، یاطاقان ، فولی ها / کوپلینگ ، موتورهای الکتریکی ، برای میزان وکیوم مطلوب و ایمنی قیمت جامع تعمیر پمپ خلا  شما شامل بهترین کیفیت قطعات خواهد بود و از روش های برتر فنی برای تأیید شما استفاده می کند.
قیمت های تعمیر پمپ وکیوم ما همیشه رقابتی است ، و ما همیشه نتیجه نهایی تعمیرات را در ذهن داریم. آزمایش 24 ساعته و فرآیند دقیق کنترل کیفیت برای وکیوم های تعمیر شده این است که چگونه می توانیم تعمیرات خود را به مدت یک سال ضمانت کنیم. زمان تعمیر پمپ وکیوم  ما سریع است. سرویس تسریع و مبادله در بیشتر موارد نیز در دسترس است ، اگر حتی سریعتر به آن نیاز دارید.
ROTARY VANE VACUUM PUMP BRANDS WE REPAIR: برندهای پمپ های وکیومی که شرکت صنایع وکیوم آسیا تعمیر می کند
 
ROTARY VANE VACUUM PUMP MODELS WE
 REPAIR:
لیست مدل و برندهای پمپ های وکیومی که شرکت صنایع وکیوم آسیا تعمیر می کند
This is a partial list.
ALCATEL ADIXEN 2002I 2002BB
ALCATEL ADIXEN 2004A 2004AC
ALCATEL ADIXEN 2005 2005SD 2005C 2005C1
ALCATEL ADIXEN 2005SD
ALCATEL ADIXEN 2008A 2008AC
ALCATEL ADIXEN 2010 2010C 2010C1 2010C2
ALCATEL ADIXEN 2012A 2012AC
ALCATEL ADIXEN 2015 2015SD 2015I 2015C 2015C1 2015C2 2015CP+ PFPE
ALCATEL ADIXEN 2021 2021SD 2021I 2021C 2021C1 2021C2 2021CP+ PFPE
ALCATEL ADIXEN 2033 2033SD 2033C 2033C1 2033C2 2033CP+ PFPE
ALCATEL ADIXEN 2063 2063SD 2063C 2063CP+ 2063C2 PFPE
ALCATEL ADIXEN 2100 2100A 2100SD 2100C1 2100C2 PFPE
BECKER U2.100 U2100
BECKER U2.165 U2165
BECKER U3.40SA U340SA
BECKER U4.40 U440
BECKER U6S
BECKER U4.100 U4100
BECKER VPF40 VFP 40
BECKER VT3.10 VT-3.10
BECKER VT3.16 VT-3.16
BECKER VT3.25 VT-3.25
BECKER VT3.40 VT-3.40
BECKER VTLF250 VTLF 250
BUSCH R5 RA0010 RA 0010
BUSCH R5 RA0025 RA 0025
BUSCH R5 RA0040 RA 0040
BUSCH R5 RA0063 RA 0063
BUSCH R5 RA0100 RA 0100
BUSCH R5 RA0155 RA 0155
BUSCH R5 RA0160 RA 0160
BUSCH R5 RA0250 RA 0250
BUSCH R5 RA0400 RA 0400
BUSCH R5 RA0630 RA 0630
BUSCH R5 RA1000 RA 1000
BUSCH R5 RA1600 RA 1600
BUSCH R5 RC0010 RC 0010
BUSCH R5 RC0025 RC 0025
BUSCH R5 RC0040 RC 0040
BUSCH R5 RC0063 RC 0063
BUSCH R5 RC0100 RC 0100
BUSCH R5 RC0155 RC 0155
BUSCH R5 RC0160 RC 0160
BUSCH R5 RC0250 RC 0250
BUSCH R5 RC0400 RC 0400
BUSCH R5 RC0630 RC 0630
BUSCH R5 RC1000 RC 1000
BUSCH R5 RC1600 RC 1600
BUSCH SV1025
BUSCH SV1040
CENCO HYVAC 1
CENCO HYVAC 2
CENCO HYVAC 28
CENCO HYVAC 45
CENCO HYVAC 6 / 7v CENCO HYVAC 14
EDWARDS E1M5
EDWARDS E1M8
EDWARDS E1M40
EDWARDS E1M80
EDWARDS E1M175
EDWARDS E1M275
EDWARDS E2M0.7 EDWARDS 0 .7
EDWARDS E2M1 EDWARDS 1
EDWARDS E2M1.5 EDWARDS 1.5
EDWARDS E2M2 EDWARDS 2
EDWARDS E2M5 SAVANT EDWARDS 5
EDWARDS E2M8 SAVANT EDWARDS 8
EDWARDS E2M12 EDWARDS 12
EDWARDS E2M18 EDWARDS 18
EDWARDS E2M28 EDWARDS 28
EDWARDS E2M30 EDWARDS 30
EDWARDS E2M40 EDWARDS 40
EDWARDS E2M80 EDWARDS 80
EDWARDS E2M175 EDWARDS 175
EDWARDS E2M275 EDWARDS 275
EDWARDS RV3
EDWARDS RV5 SAVANT
EDWARDS RV8 SAVANT
EDWARDS RV12
EDWARDS SPEEDIVAC 2
FISCHER D2A
FISCHER D4A
FISCHER D8A
FISCHER D16A
FISCHER D30A
FISCHER D60A
FISCHER D90A
FISCHER D1.6B
FISCHER D4B
FISCHER D8B
FISCHER D16B
FISCHER D25B
FISCHER D40B
FISCHER D65B
FISCHER MAXIMA M2C
FISCHER MAXIMA M4C
FISCHER MAXIMA M6C
FISCHER MAXIMA M8C
FISCHER MAXIMA M12C
FISCHER MAXIMA M16C
GALILEO D05
GALILEO D08
GALILEO D12
GALILEO D18
GALILEO D28
GALILEO D45
GALILEO D080
HULL HC18
HULL P20
KINNEY TUTHILL KSV16
KINNEY TUTHILL KSV25
KINNEY TUTHILL KSV40
KINNEY TUTHILL KSV65
KINNEY TUTHILL KSV100
KINNEY TUTHILL KSV180
KINNEY TUTHILL KSV280
LABCONCO 117
LABCONCO 195
LEYBOLD OERLIKON D1.2E
LEYBOLD OERLIKON D1.6B
LEYBOLD OERLIKON D2A
LEYBOLD OERLIKON D2AC
LEYBOLD OERLIKON D2.5E
LEYBOLD OERLIKON D4A
LEYBOLD OERLIKON D4AC
LEYBOLD OERLIKON D4B
LEYBOLD OERLIKON D5E
LEYBOLD OERLIKON D8A
LEYBOLD OERLIKON D8AC
LEYBOLD OERLIKON D8B
LEYBOLD OERLIKON D8B DOT
LEYBOLD OERLIKON D10E
LEYBOLD OERLIKON D16A
LEYBOLD OERLIKON D16AC
LEYBOLD OERLIKON D16B
LEYBOLD OERLIKON D16BCS
LEYBOLD OERLIKON D16C
LEYBOLD OERLIKON D16E
LEYBOLD OERLIKON D25B
LEYBOLD OERLIKON D25BCS
LEYBOLD OERLIKON D30A
LEYBOLD OERLIKON D30AC
LEYBOLD OERLIKON D40B
LEYBOLD OERLIKON D40BCS
LEYBOLD OERLIKON D60A
LEYBOLD OERLIKON D60AC
LEYBOLD OERLIKON D65B
LEYBOLD OERLIKON D65BCS
LEYBOLD OERLIKON D90A
LEYBOLD OERLIKON D90AC
LEYBOLD OERLIKON S1,5
LEYBOLD OERLIKON S4A
LEYBOLD OERLIKON S60AC
LEYBOLD OERLIKON S65B
PFEIFFER BALZERS MVP055-3
PFEIFFER BALZERS DUO 004B DUO004B
PFEIFFER BALZERS DUO 008B DUO008B
PFEIFFER BALZERS DUO 1.5A DUO1.5A
PFEIFFER BALZERS DUO 012A DUO12A
PFEIFFER BALZERS DUO 10C DUO10C
PFEIFFER BALZERS DUO 2.5
PFEIFFER BALZERS DUO 5M
PFEIFFER BALZERS DUO 010M
PFEIFFER BALZERS DUO 20M
PFEIFFER BALZERS DUO 35M
PFEIFFER BALZERS DUO 060A DUO060A
PFEIFFER BALZERS DUO 120A DUO120A
PFEIFFER BALZERS DUO 250A DUO250A
PFEIFFER BALZERS UNO 016B UNO16B
PFEIFFER BALZERS UNO 35D UNO35D
PFEIFFER BALZERS UNO 060A UNO060A
PRECISION D25
PRECISION D75
PRECISION D150
PRECISION D300
PRECISION D500
PRECISION D1000
PRECISION D1500
PRECISION DD20
PRECISION DD40
PRECISION DD750
PRECISION DD1420
PRECISION DDC495
RIETSCHLE CLFG61V
RIETSCHLE CLFG101V
RIETSCHLE VC100
RIETSCHLE VC300
RIETSCHLE VCA VCE25
RIETSCHLE VCEH160
RIETSCHLE VFS201
RIETSCHLE VGD10
RIETSCHLE VGD15
RIETSCHLE VTA100
RIETSCHLE VTB250
SAVANT VP100
SAVANT VP190
SAVANT VLP80
SAVANT VLP120
SAVANT VLP200
SAVANT VLP285
SAVANT GP100 GP110
ULVAC DVS-321
ULVAC G100D
ULVAC G100D
ULVAC GLD-136A
ULVAC GVD050A
ULVAC PMB006C
VARIAN AGILENT DS42
VARIAN AGILENT DS102
VARIAN AGILENT DS202
VARIAN AGILENT DS300
VARIAN AGILENT DS302
VARIAN AGILENT DS402
VARIAN AGILENT DS600
VARIAN AGILENT DS602
VARIAN AGILENT SD40
VARIAN AGILENT SD90
VARIAN AGILENT SD91
VARIAN AGILENT SD200
VARIAN AGILENT SD301
VARIAN AGILENT SD451
VARIAN AGILENT SD700
VARIAN AGILENT SD1400
VARIAN AGILENT SD2500
WELCH 1373
WELCH 1374
WELCH 1374N
WELCH 1375
WELCH 1376
WELCH 1376N
WELCH 1380
WELCH 1395
WELCH 1396
WELCH 1397
WELCH 1397
WELCH 1398
WELCH 1399
WELCH 1400
WELCH 1400N
WELCH 1402
WELCH 1402N
WELCH 1403
WELCH 1405
WELCH 1405
WELCH 1410
WELCH 2022
WELCH 2024
WELCH 2025
WELCH 202501
WELCH 2034B
WELCH 2042B-01
WELCH 2090 LABCONCO
WELCH 2522B
WELCH 8170B-30
WELCH 8804
WELCH 8806
WELCH 8811
WELCH 8814
WELCH 8816
WELCH 8821
WELCH 8851
WELCH 8890A
WELCH 8905
WELCH 8905A
WELCH 8907A
WELCH 8910A
WELCH 8912A
WELCH 8915
WELCH 8915A
WELCH 8917A
WELCH 8920
WELCH 8920A
WELCH 8925A
WELCH CRR-1 1A 1B
 

Leave a Comment