خدمات تعمیر و تعمیرات اساسی پمپ های وکیوم

خدمات تعمیر و تعمیرات اساسی پمپ های وکیوم
 خدمات تعمیر و تعمیرات اساسی استاندارد ما شامل موارد زیر است:
1-بازرسی خارجی و ظاهری پمپ وکیوم برای آسیب دیدگی و کنترل گیرپاش پمپ وکیوم
2- باز کردن پمپ وکیوم ،تمیز کاری و کنترل ابعادی قطعات و کنترل خوردگی و مشخص کردن قطعات مورد نیاز
3- بازرسی ظاهری از تمام اجزای داخلی برای هر گونه سایش / آسیب فیلتر ورودی را بازرسی و تمیز کنید
4-بازدید روغن نما پمپ وکیوم و تمیز کردن آن
5- شستشو و پاک کردن فیلتر ها از غبار روغن یا جایگزین کردن فیلتر های وکیوم
6- تمیز کردن قطعات داخلی پمپ وکیوم تعویص اورینگ ها، کاسه نمد ها و واشرها .. 67-مکانیزم گاز بالاست  را بازرسی و تمیز کنید
8-مونتاژ برگشت روغن را بازرسی و تمیز کنید
9-تعویض تیغه های خلا (در صورت لزوم) روغن را جایگزین کنید
10-پمپ دوباره روشن می شود، سطح لرزش و دما بررسی شد پمپ با مشخصات اصلی OEM اصلی تست شده است گزارش بازرسی کامل همراه با تصاویر و گزارش تست نهایی که برای مشتری از طریق ایمیل ارسال شده است
11- پمپ وکیوم تعمیر شده  12 ماه گارانتی تعمیرات اساسی و تعمیرات اساسی در دسترس است. اگر به دنبال تعمیر پمپ وکیوم هستید ، لطفا اینجا کلیک کنید
 
Repair and Overhaul Service vacuum pumps
Our standard repair and overhaul service includes:

 • Visual external inspection of pump for damage
 • Pump stripped and visual inspection of all internal components for any wear/damage
 • Inspect and clean the inlet filter
 • Clean oil sight glasses
 • Replace oil mist filter elements in the mist filter (if mounted)
 • Strip and clean pump interior
 • Replace all O-rings, seals and gaskets
 • Inspect and clean gas ballast mechanism
 • Inspect and clean oil return assembly
 • Replacement of the vacuum blades (if required)
 • Replace oil
 • Pump re-sprayed
 • Vibration and temperature levels checked
 • Pump tested to original OEM new specifications
 • A full inspection report with pictures & final test report emailed to customer
 • 12 month warranty

Major Overhaul and Repairs are available.
 

Leave a Comment