پمپ بلوئر هوادهی یک پمپ لوب دوار با جابجایی مثبت است

پمپ بلوئر هوادهی یک پمپ لوب دوار با جابجایی مثبت است

که با پمپاژ یک مایع با یک جفت لوب مشبک کار می کند ، برخلاف مجموعه ای از چرخ دنده های کشیده. سپس مایعات در جیب های اطراف لوب ها گیر کرده و از سمت ورودی به اگزوز منتقل می شود. دمنده های سه لوب چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟ با ما تماس بگیرید درخواست نقل قول خدمات ، قطعات یا پشتیبانی را درخواست کنید یک مخاطب محلی پیدا کنید مرکز بارگیری ها چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟ با ما تماس بگیرید درخواست نقل قول خدمات ، قطعات یا پشتیبانی را درخواست کنید یک مخاطب محلی پیدا کنید مرکز بارگیری ها چرا دمنده لوب دوار را “دمنده ریشه” می نامند؟ دمنده لوب دوار مثبت در دهه ۱۸۵۰ توسط برادران فرانسیس و فیلاندر روتس طراحی شد. بعداً در سال ۱۸۶۰ توسط برادران ثبت اختراع شد و نام Roots نام طرح شد. اصل اساسی “Roots Blower” چیست؟ اصل دمنده ریشه شامل موارد زیر است: فرآیند با جریان یافتن هوا از درگاه ورودی به محفظه عناصر شروع می شود. چرخش به موقع روتورها در برابر دیواره محفظه به اصطلاح “جهت جریان هوا” ایجاد می کند. در این مرحله ، هنوز فشار اتمسفر در این محفظه ها وجود دارد. به محض عبور لوب اول از دهانه فشار به طرف فشار ، فشار سیستم تنظیم می شود. این فشرده سازی isochoric نامیده می شود. روتورها یکدیگر را از داخل آب بندی می کنند که از تغییر فشار جلوگیری می کند. “Roots Blower” چگونه کار می کند؟ یک دمنده Roots با استفاده از اصل فشرده سازی isochoric کار می کند ، همچنین به عنوان فشرده سازی خارجی شناخته می شود. افزایش فشار با انتقال متناوب یک محیط گازی (به عنوان مثال هوای جو) به یک سیستم حاصل می شود. با مجبور کردن محیط از شرایط جوی به سیستمی با مقاومت معین (به عنوان مثال ستون آب ، شبکه توزیع) ، افزایش فشار مربوطه حاصل می شود. دمنده ریشه ها برای غلبه بر این مقاومت در یک سطح خروجی کنترل شده کار خواهند کرد. مجموعه “Roots Blower” Robuschi از چه تشکیل شده است؟ Robuschi “Roots Blower” ؛ RBS نام دارد ، از سه روتور شکل لوب مزدوج تشکیل شده است که در داخل یک محفظه از قبل تراشیده می چرخند. محفظه توسط روتورهای چرخان مهر و موم می شود ، و روتورها با استفاده از یک نسبت دنده زمان بندی ۱: ۱ ، در انتهای شافت ها قرار می گیرند. یاتاقان ها با سیستم روغن کاری شده روغن در خارج به محفظه فشرده سازی قرار می گیرند. شافت های محرک دارای مهر و موم روغن به سبک دخمه پرپیچ و خم هستند ، اصطلاحاً به دلیل وجود هزارتوی شیارهایی که روغن باید از آنها عبور کند. سیستم روانکاری اسپلش از روغن خوبی برای روغن کاری استفاده می کند

What is a “Roots Blower”?

A roots blower pump is a positive displacement rotary lobe pump that operates by pumping a fluid with a pair of meshing lobes not unlike a set of stretched gears. Fluid is then trapped in pockets surrounding the lobes and carried from the intake side to the exhaust.

%مرکز تخصصی تعمیرات پمپ وکیوم و بلوئر %مرکز تخصصی تعمیرات پمپ وکیوم و بلوئر

Why is the rotary lobe blower called a “Roots Blower”?

The positive rotary lobe blower was designed in the 1850s by the Francis and Philander Roots brothers. It was later patented in 1860 by the brothers and the Roots name became the name of the design.

What is the basic principle of a “Roots Blower”?

The roots blower’s principle consists of the following: the process starts with air flowing from the inlet port into the element chamber. The timed rotation of the rotors against the wall of the chamber creates a so-called “air flow direction”. At this point, there is still atmospheric pressure in these chambers.

As soon as the first lobe passes the opening to the pressure side, the system pressure is adjusted. This is called isochoric compression. The rotors seal each other off to the inside, which prevents a change of pressure.

How does a “Roots Blower” operate?

A Roots blower operates using the isochoric compression principle, also known as external compression. The pressure increase is achieved by intermittently transporting a gaseous medium (e.g. atmospheric air) into a system.

By forcing the medium from atmospheric conditions into a system with a given resistance (e.g. a water column, distribution network), the relevant pressure increase is achieved. The roots blower will operate at a controlled output level to overcome this resistance.

What is the Robuschi “Roots Blower” series composed of?

The Robuschi “Roots Blower”; called RBS, is composed of three conjugate lobe shaped rotors which rotate inside a pre-machined chamber. The chamber is sealed by the rotating rotors, and the rotors are synchronised by means of a timing 1:1 gear ratio, positioned at the end of the shafts.
Bearings are positioned externally to the compression chamber with an oil lubricated system. The drive shafts have labyrinth style oil seals, so called because of the labyrinth of grooves that the oil must pass through. The splash lubrication system uses a fine mist of oil for lubrication

راهنمای تعمیر بلوئر هوا

راهنمای تعمیر بلوئر هوا

لظفا وارد سایت شوید یا تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵

۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶

What is the principle of roots blower?

What is the principle of roots blower?

Roots blower is a volumetric rotary blower, a rotary compressor that compresses and delivers gas by means of two vane rotors moving relative to each other in the cylinder. The compressor relies on a synchronous gear on the rotor shaft to keep the rotors engaged. Each concave curved part of the rotor and the inner wall of the cylinder constitute the working volume. During the rotor rotation, the gas is taken away from the intake port. When it is moved to the nearby exhaust port and connected to the exhaust port, the pressure in the working volume is suddenly increased due to the reflux of the gas with higher pressure, and then the gas is transported to the exhaust channel. The two rotors work in turn. The two rotors are not in contact with each other, and they are sealed by tightly controlled clearance, so the discharged gas is not polluted by lubricating oil.

Roots blower structure

Due to periodic suction, exhaust and instantaneous constant volume of compressed air velocity and pressure pulsation, and can produce large aerodynamic noise. In addition, between the rotor and clearance between rotor and cylinder can cause gas leakage, thus reduce the efficiency. Roots blower displacement of 0.15 ~ 235 m3 / min, speed is 450 ~ 1750 RPM.

Roots blower features and others

Characteristics: its biggest characteristic is that when the pressure in the allowable range to adjust the flow change is very small, the pressure selection range is very wide, with the characteristics of forced gas transmission. The medium does not contain oil. Simple structure, easy maintenance, long service life, small vibration.

Medium: roots blower transport medium for clean air, clean and kerosene, sulfur dioxide and other inert gas, given with the above characteristics, and thus can be widely used to metallurgy, chemical industry, fertilizer industry, petrochemical industry, instruments, building materials.

روتس بلوئر چیست چیست؟ Roots blower

روتس بلوئر چیست چیست؟ Roots blower

یک دمنده روتاری حجمی است ، یک کمپرسور دوار است که با استفاده از دو روتور پره ای که در سیلندر نسبت به یکدیگر حرکت می کنند ، گاز را فشرده و تحویل می دهد. کمپرسور برای درگیر نگه داشتن روتورها به یک چرخ دنده همزمان در شافت روتور متکی است. هر قسمت مقعر مقعر روتور و دیواره داخلی سیلندر حجم کار را تشکیل می دهند. در حین چرخش روتور ، گاز از درگاه ورودی گرفته می شود. وقتی به پورت اگزوز مجاور منتقل شده و به پورت اگزوز وصل می شود ، ناگهان به دلیل ریفلاکس گاز با فشار بیشتر ، فشار در حجم کار افزایش یافته و سپس گاز به کانال اگزوز منتقل می شود. این دو روتور به نوبت کار می کنند. این دو روتور با هم در تماس نیستند و با ترخیص کاملاً کنترل شده مهر و موم می شوند ، بنابراین گاز تخلیه شده توسط روغن روان کننده آلوده نمی شود. ساختار دمنده ریشه ها به دلیل مکش دوره ای ، دود خروجی و ثابت بلافاصله سرعت هوای فشرده و تپش فشار ، و می تواند صدای بزرگ آیرودینامیکی تولید کند. علاوه بر این ، بین روتور و فاصله بین روتور و سیلندر می تواند باعث نشت گاز شود ، بنابراین کارایی را کاهش می دهد. جابجایی دمنده ریشه ها با سرعت ۰٫۱۵ ~ ۲۳۵ متر مکعب در دقیقه ، سرعت ۴۵۰ ~ ۱۷۵۰ دور در دقیقه است. ویژگی های دمنده ریشه و سایر موارد مشخصات: بزرگترین ویژگی آن این است که وقتی فشار در محدوده مجاز برای تنظیم تغییر جریان بسیار کم است ، دامنه انتخاب فشار بسیار گسترده است ، با ویژگی های انتقال گاز اجباری. محیط حاوی روغن نیست. ساختار ساده ، نگهداری آسان ، عمر طولانی ، لرزش کوچک. متوسط: واسطه حمل و نقل دمنده ریشه برای هوای پاک ، تمیز و نفت سفید ، دی اکسید گوگرد و سایر گازهای بی اثر ، با مشخصات فوق داده شده ، و بنابراین می تواند به طور گسترده ای برای متالورژی ، صنایع شیمیایی ، صنایع کود ، صنایع پتروشیمی ، ابزار ، مواد ساختمانی استفاده شود.

منفاخ الإزاحة الإيجابية:

منفاخ الإزاحة الإيجابية:

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶

Dresser Roots ، Gardner Denver ، Sutorbilt ، Duroflow ، Cycloblower ، Triflow ، Heliflow ، Tuthill ، MD Pneumatics ، Competitor ، PD Plus ، Equalizer ، Kaeser Omega ، Hibon ، Aerzen ، Robuschi ، Spencer منفاخ التجدد: أول ستار ، ريتشل ، سبنسر ، سيمنز ، روترون ، فوجي ، جاست ، جمهورية ، إلموفاكيوم مضخات: ريتشل ، بيكر ، بوش ، غاست ، أوريون ، ليبولد ، سيرجينت ويلش ، إدواردز ، ألكاتيل ، ديكر منفاخ هواء | الخدمات | منفاخ PD | حزم منفاخ | اكسسوارات منفاخ | زيوت التشحيم | معرض الصور | اتصل بنا | خريطة الموقع | سياسة الخصوصية

Roots Blower Replacement Parts

Roots Blower Replacement Parts

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶

Repair kits and parts for repairing Roots™ positive displacement blowers and vacuum pumps. pdblowers offers repair services for Howden Roots blowers and other major manufacturers of positive displacement blowers. Learn more about our

منفاخ الإزاحة الإيجابية: 

منفاخ الإزاحة الإيجابية: 

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶

Dresser Roots ، Gardner Denver ، Sutorbilt ، Duroflow ، Cycloblower ، Triflow ، Heliflow ، Tuthill ، MD Pneumatics ، Competitor

، PD Plus ، Equalizer ، Kaeser Omega ، Hibon ، Aerzen ، Robuschi ، Spencer منفاخ التجدد: أول ستار ، ريتشل ، سبنسر ، سيمنز ، روترون ، فوجي ، جاست ، جمهورية ، إلموفاكيوم مضخات: ريتشل ، بيكر ، بوش ، غاست ، أوريون ، ليبولد ، سيرجينت ويلش ، إدواردز ، ألكاتيل ، ديكر منفاخ هواء | الخدمات | منفاخ PD | حزم منفاخ | اكسسوارات منفاخ | زيوت التشحيم | معرض الصور | اتصل بنا | خريطة الموقع | سياسة الخصوصية

Roots Blower Repair Pricing

Roots Blower Repair Pricing

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶

At pdblowers, we repair and service all brands that we distribute as well as most others in the market. When you send your positive displacement blower to pdblowers, we disassemble and inspect the unit and provide you with a quote for the labor and parts required to make it like new. Once approval is received to proceed, we then rebuild the unit to factory tolerances, including any required machining. Painting the unit, cleaning the head plates and bead blasting of impellers and cylinders are all included in the price of the repair, along with a 12 month warranty from pdblowers.

Standard Blower Repair

The repair needs for your specific blower will be determined during its inspection, however for your reference we have included example pricing below for a standard repair of the most common Roots blower models. A standard repair utilizes standard repair kits from Howden Roots and includes the following:

  • Teardown of blower unit
  • Cleaning of head plates
  • Bead blasting of impellers and cylinders
  • Replacement of bearings, seals & gaskets with Howden Roots original parts
  • Rebuild to factory tolerances
  • Mechanical testing of larger units
  • Painting
  • ۱۲/۱۸ pdblowers warranty

إصلاح منفاخ الجذور

إصلاح منفاخ الجذور تقدم شركة

Air Blower Services

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵

۰۹۸۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶

 

إصلاحًا وخدمات على جميع العلامات التجارية من منافيخ الإزاحة الإيجابية والمنافخ المتجددة ومضخات التفريغ. نحن مصنع مرخصون لأداء العمل ونستخدم قطع غيار أصلية من OEM في إصلاحاتنا. نبيع أيضًا مجموعات لإصلاح أي نوع من منفاخ الإزاحة الإيجابية. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال أو إلقاء نظرة على قائمتنا أدناه لمعرفة أنواع نافخات الهواء التي نقوم بصيانتها وإصلاحها. عندما ترسل منفاخ الإزاحة الموجب إلى خدمات منفاخ الهواء ، نقوم بتفكيك الوحدة وفحصها والإبلاغ عن حالتها الحالية والإجراءات المطلوبة لاستعادة الوحدة. إذا كان إصلاح الوحدة في مصلحتك الفضلى ، فإننا نعيد بناء الوحدة وفقًا لتحمل المصنع ، بما في ذلك أي معالجة مطلوبة. يتم تضمين طلاء الوحدة وتنظيف لوحات الرأس وتفجير حبة الدفاعات والأسطوانات في الإصلاح. قبل إعادة المنفاخ الخاص بك ، نقوم أيضًا باختبار كل منفاخ ميكانيكيًا لضمان توافق الوحدة مع معايير المصنع.